Hi-Way aluminiumställningar började produceras redan på 1950-talet. Byggnadsställningen har blivit en av de mest använda rullställningarna i Europa och kopierats av många andra tillverkare.
 

Enligt Arbetsmlijöverkets regler AFS 2013:4 daterade 2014-07-01 skall det i en rullställning, som används professonellt, och har ett arbetsplan över 2,5 meter finnas en tillträdesled i form av en lutande stege. Varje nivå som kan tillträdas skall vara fullt intäckt med arbetsplatskomponenter. Se manual nedan

Hi-Way byggställningar

Hi-Way rullställningar har blivit en av mest använda typerna i Europa. Många företag, med både uthyrning och försäljning, har trots nyförsäljning av klenare och billigare ställningar, valt att behålla de gamla Hi-Wayställningar i sin uthyrningsverksamhet.


Hi-Way typkontrollerades av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut år 2001.

Eftersom Hi-Way trappställning tillverkas av Youngman för andra marknader i världen lagerför vi nu trappsektioner som passar de tidigare levererade byggställningarna.

De passar då också i mått de trappställningar som sålts under andra namn. Många svenska kunder har på senare år hört av sig för att komplettera sina gamla trappställningar.

Hi-Way rullställning bygger på idén med tre ramhöjder, 3-, 4- och 5-pinnar. Vilken som helst av ramarna kan användas som bottensektion eller på annan plats i ställningen.

Plattformarnas placering kan i höjdled varieras i 40 cm intervaller. Detta system innebär maximal variation, vilket i synnerhet uthyrningsföretagen kommit att uppskatta. Kvalitet och flexibilitet har varit avgörande.

Girmek  Bygghjälp AB

Björkslingan 12

611 73  Vrena

 Tfn: 0155-915 70
Fax: 0155-67 91 95     

​E-post: info@girmek.se

Mer än bara byggställningar:

Förutom byggnadsställningar erbjuder vi hydrauliska arbetsplatsformar, andningsskydd, ozongeneratorer och luftrenare.

Vi lagerför:

Byggställningar

Aluminiumställningar

Trappställningar

Rullställningar

Hantverkarställningar