Hi-Way rullställning bygger på idén med tre ramhöjder, 3-, 4- och 5-pinnar. Vilken som helst av ramarna kan användas som bottensektion eller på annan plats i ställningen.

Plattformarnas placering kan i höjdled varieras i 40 cm intervaller. Detta system innebär maximal variation, vilket i synnerhet uthyrningsföretagen kommit att uppskatta. Kvalitet och flexibilitet.

Se stycklista

Hi-Way rullställningar har blivit en av mest använda typerna i Europa. Många företag, med både uthyrning och försäljning, har trots nyförsäljning av klenare och billigare ställningar, valt att behålla de gamla Hi-Wayställningar i sin uthyrningsverksamhet.

Hi-Way typkontrollerades av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut år 2001.

Broschyr PDF

Eftersom Hi-Way trappställning tillverkas av Youngman för andra marknader i världen lagerför vi nu trappsektioner som passar de tidigare levererade byggställningarna.

De passar då också i mått de trappställningar som sålts under andra namn. Många svenska kunder har på senare år hört av sig för att komplettera sina gamla trappställningar.

Manual

Girmek Bygghjälp AB
Björkslingan 12, 611 73 Vrena
Tfn: 0155-915 70
​E-post: info@girmek.se

Vi lagerför:
Byggställningar, Aluminiumställningar, Trappställningar, Rullställningar, Hantverkarställningar, Air-Ace Andningsskydd