Hi-Way rullställning bygger på idén med tre ramhöjder, 3-, 4- och 5-pinnar. Vilken som helst av ramarna kan användas som bottensektion eller på annan plats i ställningen.

Plattformarnas placering kan i höjdled varieras i 40 cm intervaller. Detta system innebär maximal variation, vilket i synnerhet uthyrningsföretagen kommit att uppskatta. Kvalitet och flexibilitet.

Se stycklista

Hi-Way rullställningar har blivit en av mest använda typerna i Europa. Många företag, med både uthyrning och försäljning, har trots nyförsäljning av klenare och billigare ställningar, valt att behålla de gamla Hi-Wayställningar i sin uthyrningsverksamhet.

Hi-Way typkontrollerades av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut år 2001.

Broschyr PDF

Eftersom Hi-Way trappställning tillverkas av Youngman för andra marknader i världen lagerför vi nu trappsektioner som passar de tidigare levererade byggställningarna.

De passar då också i mått de trappställningar som sålts under andra namn. Många svenska kunder har på senare år hört av sig för att komplettera sina gamla trappställningar.

Manual

Girmek Bygghjälp AB
Tfn: 0155-915 70
​E-post: info@girmek.se

Mer än bara byggställningar:
Förutom byggnadsställningar erbjuder vi hydrauliska arbetsplatsformar, andningsskydd, ozongeneratorer och luftrenare.

Vi lagerför:
Byggställningar, Aluminiumställningar, Trappställningar, Rullställningar, Hantverkarställningar